Üdvözöljük a

TÁMOP 2.3.4.B (Gyakornoki Program)

honlapján!

-

TÁMOP 2.3.4.B (Gyakornoki Program)

Szerző: Gödrei Zoltán | 2014. július 22.

 2015. október 30.

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY

VÉGÉHEZ ÉRT A „DOLGOZVA TANULJ!” PROJEKT

 

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, 23 hónap alatt 23 konzorciumi partnerével együttműködve – köztük a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával közösen – valósította meg a TÁMOP 2.3.4.B/13-1-2013-0001 azonosító számú kiemelt projektet. Az országos szinten 1,191 milliárd forintos európai uniós támogatásból a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 38,90 millió forintos támogatási keret segítségével sikeresen zárhatja a projektet, melynek célja a szakképzésben gyakorlati képzéshez szükséges minőségi oktatói feltételek biztosítása, és ezáltal a tanulóképzés színvonalának növelése, továbbá a végzett tanulók elhelyezkedésének és pályán maradásának elősegítése volt.

 

A szakképzésben az utóbbi években végbement jogszabályi változások szükségessé teszik a szakoktatók folyamatos továbbképzését, módszertani kultúrájának gazdagítását – ennek kivitelezésében jelentett segítséget a 2015. november 30-án záruló projekt, amely 3 fő téma köré szerveződött:

 

Az „A” alprojektben Tolna megyében 20 fő részére került sor pedagógiai, pszichológiai, jogi- szakmódszertani és tanügy igazgatási ismeretek átadására. Országosan 700 fő került bevonásra. A hatvan órás módszertani képzésen az iskolai rendszerű szakképzésben együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében gyakorlati képzés szervezőjeként, valamint folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói vettek részt.

A projekt „B” komponensének keretén belül országos szinten közös cél volt, hogy a jelenleg hatályos Szakképzési törvény szerinti követelmény teljesítéséhez (mely a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében, meghatározott szakképesítések tekintetében a mestervizsga kötelező meglétét írja elő) hozzájáruljunk azzal, hogy a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését megtervezzük, megszervezzük és megvalósítsuk. E célból kamaránk Tolna megyében 90 fő mesterképzésére és vizsgáztatására kapott támogatott formában lehetőséget a projektben. A résztvevők közül 9 szakma képviselői, összesen 89-en szereztek mesterlevelet, így a fejlesztés eredményeként e - tanulóképzéssel foglalkozó - szakemberek a törvényi kötelezettségeknek eleget téve és egyben magasabb színvonalon folytathatják munkájukat.

 

A „C” alprojektben a TÁMOP-2.3.4.A-13/1 „Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban” projektben résztvevő, gyakornokokat fogadó mentorok részére nyújtottak és nyújtanak a mai napig folyamatos szakmai szolgáltatást és módszertani segítséget munkatársaink. A 23 hónap alatt 71 mentorral és 138 gyakornokkal vettük fel a kapcsolatot. A mentorok közül 20 fő részére rendszeres és folyamatos látogatással és tanácsadással biztosítottuk a munkájukhoz szükséges segítséget a kamaránál kialakított tanácsadói hálózat keretében. A program a pályakezdő szakemberek szakmai ismereteinek elmélyítését, az önálló, kreatív munkavégzés elsajátítását segítette elő.

 

A projektről további információt a www.tmkik.hu oldalon olvashatnak.

 

További információ kérhető:

 

Vidáné Hévizi Bernadett

Elérhetőség: Tel.: 06 74 411-661 E-mail: vhbetti@tmkik.hu

 

 

 

TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 Dolgozva tanulj!

 

A projekt kedvezményezettje a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, amely a Dolgozva tanulj! program keretében 38.897.483 forintnyit teljes, száz százalékos támogatásban részesült.

 

A szakképzésben a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának emelése kiemelt feladat. A projekt 3 komponensre épül, melyek az alábbiak.

Dolgozva tanulj! című, TÁMOP-2.3.4.B-13/1-2013-0001 azonosítószámú projekt keretében egyrészt egy 60 órás képzésre nyílik lehetőség a gyakorlati oktatók számára. 

 

A szakképzési törvény 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit, mestervizsga meglétét teszi kötelezővé a gyakorlati képzést folytató szervezetek gyakorlati oktatóinál. 2015. augusztus 31-ig engedélyez átmeneti időszakot.

 

 

A projekt feladata még a TÁMOP-2.3.4.A gyakornoki programhoz kapcsolódó mentori tevékenység segítése és segítségnyújtás a gyakornokokat fogadó szervezeteknek.

 

További részletek itt:

 

http://www.mkik.hu/hu/magyar-kereskedelmi-es-iparkamara/tamop-2-3-4-b-13-1-gyakorlati-oktatok-tovabbkepzese-a-szakkepzesben-12014

 

 

A projekt az Európai Szociális Alap támogatásával valósul meg!

mo_megujul

 

bettibaba

 

bettieziszaszlo  

 

kormany                eu_csillag_bef