Tisztelt Vállalkozó!

Szerző: Nagy Csaba | 2018. április 4.

Szeretné vállalkozását, munkavállalóinak tudásbázisát, képességeit uniós forrásból tovább fejleszteni, bővíteni?

 

Amennyiben IGEN, úgy 2018.március 13-tól 2018.december 3-án 12:00 óráig lehetősége nyílik erre a most megnyílt GINOP-6.1.6-17

és GINOP 6.1.5-17 pályázatok keretében.

 

A fenti információk részletesen az alábbi linkeken elérhetőek.

1. A KKV szektor számára GINOP 6.1.6 kódszám alatt:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-616-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-mikro-kis-s-kzpvllalatok-munkavllali-szmra

2. Nagyvállalatok számára GINOP 6.1.5 kódszám alatt:

https://www.palyazat.gov.hu/ginop-615-17-munkahelyi-kpzsek-tmogatsa-nagyvllalatok-munkavllali-szmra

 

Keresse munkatársainkat személyesen, telefonon vagy emailben a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén.

 

Domonyi Judit és Dusa András

Pályázati tanácsadó és Ügyfélszolgálati Munkatárs

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Tolna megye

GINOP 6.1.7-17 kiemelt projekt

H-7100 Arany János utca 23.

Tel: +36 30/637-0043

       +36 30/925-5732

E-mail: domonyi.judit@mkik.hu

             dusa.andras@mkik.hu

 

A továbbiakban rövid összefoglalót olvashatnak a kiírt pályázatokkal kapcsolatban: >>>

GINOP-6.1.6-17 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA MIKRO-, KIS ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

 

A felhívás fő célja, hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek. 

 • Pályázhatnak: Mikro, kis és középvállalatok, akik rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 jelentő) üzleti évvel. Az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a megelőzó lezárt teljes üzleti évben min.3 fő volt.
 • Támogatási keretösszeg: 13,04 Milliárd
 • Támogatási összeg: 3 Millió – 50 Millió Ft.
 • Beadási határidő: 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre.
 • Előleg: a támogatás 50%-a
 • A támogatás mértéke:

 

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 

A képzésbe bevont munkavállalók száma minimum 3 fő.

A képzésben résztvevők közül a hátrányos helyzetű munkavállalók száma minimum 5%, de legalább 2fő. A képzés során tanúsítványt vagy bizonyítványt szerző résztvevők száma, a résztvevők minimum 80%-a; amennyiben a képzésbe vont munkavállalók között a hátrányos helyzetű munkavállalók aránya eléri a 25%-ot, akkor minimum 60%.

 

KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

 

A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 80%-ának külső és/vagy saját teljesítésű képzésnek, a Fktv. szerint engedélyezett és/vagy ágazati jogszabály szerint megvalósított képzésnek kell lennie. (A százalékos érték meghatározásakor tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).

A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 15%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni).

A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés.

A támogatást igénylő saját munkavállalói közül azok vonhatóak be a képzésbe, akik bruttó bére nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző hat hónap átlagában a 405 459 Ft-ot.

A Fktv. 1. § (2) a) pontja szerinti, OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések) és a Fktv. hatálya alá nem tartozó, Fktv. 1. § (5) h) pontja szerinti képzések kivételével a képzésekről képzési irányonként és csoportonként egyidejű, a képzés teljes időtartama alatt képzési alkalmanként mozgóképet hangrögzítéssel vagy óránként fényképfelvételt és hanganyagot szükséges rögzíteni.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

 

Elszámolható költségek:

a, Projekt előkészítés költségei

    Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei Közbeszerzési költségek

b, Projektmenedzsment költségei

    Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása Projektmenedzsmenthez igénybe vett

    szakértői szolgáltatás díja

c, Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei

    Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás

    Külső, a bevonás időpontjában nem foglalkozatott személyek foglalkoztatásba vonása és jelen projekt

    keretében történő képzése esetén kötelezően biztosítandó mentor személyi jellegű ráfordítása

d, Projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségei, szakértői szolgáltatás költségei

 

Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége és  Képzéshez kapcsolódó költségek

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj);
 • Oktatók, vizsgáztatók utazási és szállás költsége (272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet figyelembe vételével)
 • Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
 • Képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök projektarányos bérleti díja (beleértve a kapcsolódó rezsi költségeket), posta és adminisztrációs költségek
 • Képzéshez kapcsolódó egyéb indokolt költségek (beleértve vizsgáztatás díja, bizonyítvány, tankönyv, jegyzet, segédanyag költsége, előzetes tudásmérés és az elégedettségmérés költsége, amortizáció költsége, munkaruha/védőruha, alkalmassági vizsgálat és egyéb a képzéssel összefüggésben előírt, a képzés elvégzéséhez szükséges speciális vizsgálat és kapcsolódó védőoltás költsége)
 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 4000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat

e, Célcsoport támogatásának költségei

 • Képzésbe bevont munkavállalók, illetve útiköltsége: Képzéséhez kapcsolódó útiköltség (az utazási költség a képzésben résztvevők részére akkor számolható el, ha a képzés a munkavégzéstől, illetve egyéb résztvevők esetében lakóhelytől eltérő helyszínen kerül megtartásra), beleértve a szervezett szállítást is.
 • Képzésbe bevont munkavállalók ellátási költsége: Szállás és étkezési költség a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet meghatározottak szerint.
 • Képzésbe bevont munkavállalók személyi jellegű ráfordítása

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

 

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint: 

 • A megvalósult képzések honlapon való kommunikációja.
 • A tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
 • Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés szerinti vállalás teljesítése a fenntartási időszakban, amennyiben releváns.

 

GINOP-6.1.5-17 MUNKAHELYI KÉPZÉSEK TÁMOGATÁSA NAGYVÁLLALATOK MUNKAVÁLLALÓI SZÁMÁRA

 

A LEGFONTOSABB TUDNIVALÓK

Lásd fent a GINOP- 6.1.6-17 -ben leírt legfontosabb tudnivalók szerint. 

 • Pályázhatnak: Nagyvállalatok, amelyek rendelkeznek legalább két lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 jelentő) üzleti évvel. Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdaság társaságok, szövetkezetek. Partner -vagy kapcsolt vállalkozások kizárólag együtt, konzorciumi formában nyújthatnak be támogatási kérelmet.
 • Támogatási keretösszeg: 18,520 Milliárd
 • Támogatási összeg: 10 Millió – 100 Millió Ft.

A pályázati kiírás 5.3 b. pontja szerint 100%, 50% vagy 60% lehet.

10 Millió Ft esetén a képzésben résztvevők minimális létszáma 17 fő.

10 Millió Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 588.000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.

 • Beadási határidő: 2018. március 13-án 10.00 órától kezdődően 2018. december 3-án 12.00
 • A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: A projekt fizikai befejezésére legfeljebb 24 hónap áll  rendelkezésre.
 • Előleg: a támogatás 50%-a
 • A támogatás mértéke kategóriák szerint:

 

KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK

 


 

KÉPZÉSEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK

 

Lásd a GINOP-6.1.5-17-es pályázati kiírásban leírtak szerint.

 

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK ÉS ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK KÖRE

 

Lásd felül, a GINOP- 6.1.6-17 -es pályázati kiírásban leírtakkal megegyezően.

 

FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG

 

A támogatást igénylő a projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 évig, a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja, hogy a projekt megfelel a 1303/2013/EU Rendelet 71. cikkében foglaltaknak.

A támogatást igénylő vállalja, hogy a projekt keretében létrehozott kapacitásokat, termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig fenntartja az alábbiak szerint:

 • A megvalósult képzések kommunikációja a támogatást igénylő honlapján.
 • A tananyagok, oktatási segédanyagok, illetve az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára (képzésben résztvevők, belső képzés esetén az oktatók, külső képzés esetén felnőttképzést folytató intézmény, projektmenedzsment, projekt szakmai megvalósítók).
 • A tartalmi értékelési szempontok 7. pontja (Tanuló szerződéssel és/vagy együttműködési megállapodással való rendelkezés) szerinti vállalás teljesítése a fenntartási időszakban.

  

Figyelmüket köszönjük!

 

Üdvözlettel: