Üdvözöljük a

Munkaerőpiaci programok/támogatási lehetőségek

honlapján!

-

Munkaerőpiaci programok/támogatási lehetőségek

Szerző: Dera | 2021. november 8.

Az alábbiakban foglaljuk össze a Munkaerőpiaci programokat, illetve támogatási lehetőségeket:

>>>

Munkaerőpiaci programok

 

 

1.) Munkaerőpiaci programból nyújtható fix 90 napos munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatás

 

Támogatás célja:

A munkaadók munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához benyújtott kérelem alapján kaphatnak munkatapasztalat szerzést elősegítő támogatást, ha alacsony iskolai végzettségű álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében, teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben és vállalják, hogy elősegítik a munkavállaló támogatás nélküli képzését.

 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

 

A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 100 %-a, de teljes munkaidő esetén legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér és annak szociális hozzájárulási adója. Részmunkaidő esetén arányosítani szükséges. Ha a támogatás folyósítása alatt emelkedik a kötelező legkisebb munkabér, akkor az azt követő időszakra a nemzeti foglalkoztatási szerv a - munkaadó kérelmére – a támogatás összegét a kötelező legkisebb munkabér emelkedésének arányában megnövelheti, azonban a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.

− A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. Ezen adókedvezmények mellett a támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint vehető igénybe: a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

− A munkatapasztalat szerzést követően az újra nyilvántartott álláskeresővé vált személy esetében a munkaadó által igényelhető a fix 6 havi Vállalkozások munkaerő támogatása, annak figyelembevételével, hogy a munkavállaló munkabére nem csökkenhet (kivéve, ha kevesebb munkaidőben állapodnak meg, mely esetben azzal arányosan csökkenhet). A vállalkozások munkaerő támogatásának igénybevétele e támogatást követően abban az esetben lehetséges, amennyiben a munkatapasztalat szerzés vonatkozásában a munkavállalóval kötött munkaszerződés határozott időre, fix 90 napra szól.

 

 Képzéssel kapcsolatos követelmények:

A munkáltatónak a fix 90 napos munkatapasztalat szerzés alatt vállalnia kell, hogy biztosítja a támogatással foglalkoztatott munkavállaló képzését. Havonta legalább 40 órányi, tehát a 90 napos támogatott időszak alatt legalább 120 órányi, szakmai ismeretre irányuló képzésben szükséges részesítenie a vállalkozásnak az alacsonyan képzett álláskeresőt. A képzés megvalósulhat belső képzés (saját erőforrásból) vagy

külső szolgáltató (felnőttképző) bevonásával. A képzés kapcsán eleget kell tenni a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszerben (FAR) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek, amellyel kapcsolatos minden információ megtalálható a www.far.nive.hu oldalon.

 

 

 

2.) Munkaerőpiaci programból nyújtható fiatal szakképzettek munkatapasztalat-szerzést elősegítő, fix 90 napos támogatás

 

Támogatás célja:

A munkaadók munkaerőpiaci programban az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalához benyújtott kérelem alapján kaphatnak támogatást, ha 30. életévét be nem töltött és utolsó szakképzettségét (iskolarendszerben vagy felnőttképzésben szakképesítést, szakképzettséget szerzett vagy felsőfokú végzettségű) 2011-ben vagy azóta megszerzett álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében teljes munkaidőben, vagy legalább a napi 4 órát elérő részmunkaidőben. Elvárás, hogy a foglalkoztatott személy a 2011-ben vagy azóta megszerzett (valamelyik, tehát nem feltétlenül az utolsóként szerzett) szakképesítésének/szakképzettségének megfelelő foglalkoztatásra kerüljön sor a munkaadónál.

Kérelem 2021. november 1. napjától nyújtható be.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani.

 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

 

 Támogatás időtartama, mértéke

− A támogatás folyósítási időtartama fix 90 nap lehet.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó összegének 100 %-a, de teljes munkaidő esetén havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos garantált bérminimum kétszerese. Részmunkaidő esetén a havi korlátot arányosítani szükséges. Ha a támogatás folyósítása alatt emelkedik a garantált bérminimum, akkor az azt követő időszakra a nemzeti foglalkoztatási szerv a - munkaadó kérelmére – a támogatás összegét a garantált bérminimum emelkedésének arányában megnövelheti, azonban a támogatás százalékos mértéke nem emelkedhet.

− A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. Ezen adókedvezmények mellett a támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint vehető igénybe: a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.

− A 90 napos támogatást követően a munkaadó által igényelhető a fix 6 havi Vállalkozások munkaerő támogatása, annak figyelembevételével, hogy a munkavállaló munkabére nem csökkenhet (kivéve, ha kevesebb munkaidőben állapodnak meg, mely esetben azzal arányosan csökkenhet). A vállalkozások munkaerő támogatásának igénybevétele e támogatást követően abban az esetben lehetséges, amennyiben a 90 napos támogatás vonatkozásában a munkavállalóval kötött munkaszerződés határozott időre, fix 90 napra szól.

 

 

 

3.) Munkaerőpiaci programból nyújtható vállalkozások munkaerő (6 havi 50%) támogatás

 

Támogatás célja:

A munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz benyújtott kérelem alapján vissza nem térítendő támogatást kaphatnak, ha az állami foglalkoztatási szervnél legalább 1 hónapja regisztrált álláskeresőt, vagy 25 év alatti álláskeresőt foglalkoztatnak munkaviszony keretében. 25 év alatti álláskereső e Hirdetmény vonatkozásában minden 25. életévét be nem töltött életkorú álláskereső.

 

Kérelem 2021. június 1. napjától nyújtható be.

A kérelmeket a foglalkoztatást megelőzően a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz kell benyújtani.

 

A kérelem pozitív elbírálását követően a kérelmezővel a járási (fővárosi kerületi) hivatal hatósági szerződést köt, melyben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok. Az álláskeresőt a járási (fővárosi kerületi) hivatal kiközvetíti a munkáltatóhoz, a foglalkoztatást csak a hatósági szerződés megkötését követően lehet megkezdeni.

 

 Támogatás időtartama, mértéke

− A támogatás folyósítási időtartama fix 6 hónap lehet.

A támogatás mértéke a foglalkoztatót terhelő bruttó bér és tényleges átutalásra kerülő szociális hozzájárulási adó 50%-a, de legfeljebb havi 100 ezer Ft teljes, napi 8 órás munkaidő esetében. (részmunkaidő esetében arányosítani szükséges)

− A támogatás igénybevételével egyidejűleg ugyanazon személy foglalkoztatására tekintettel – az adójogi jogszabályoknak megfelelően – az adókedvezmények (például a szociális hozzájárulási adóról szóló törvény általi kedvezmények) is érvényesíthetőek. Ezen adókedvezmények mellett a támogatás egyidejűleg, ugyanazon személyre tekintettel a következők szerint vehető igénybe: a halmozódás eredményeképpen a bruttó támogatási intenzitás nem haladhatja meg a bérköltségek 100%-át a munkavállaló foglalkoztatásának bármely időszaka alatt.