Határozatok tára - 2020.11.18. - MK_20/251

Szerző: Dera | 2020. november 21.

A Kormány 1816/2020. (XI. 18.) Korm. határozata a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási előirányzat keretösszegének megemeléséről

>>>

A Kormány

 

1. egyetért a VNT-2020-1 azonosító számmal rendelkező, a versenyképesség-növelő támogatásról szóló Pályázati Felhívás alapján 2020. szeptember 1-jén, határidőn belül beérkezett túligénylések teljesítése céljából történő keretemeléssel;

 

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti cél megvalósításához gondoskodjon a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára – a jelenlegi keretösszegen felül – 2 513 614 575 forint többletforrás biztosításáról.

 

A Kormány 1817/2020. (XI. 18.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi programok előirányzatból, a Központi Maradványelszámolási Alapból, a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartalékából történő, valamint fejezetek közötti és fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításokról

 

A Kormány

 

1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet

a) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 4. Tulajdonosi joggyakorlással kapcsolatos bevételek és kiadások alcímmel és az 1. Tőkeemelések jogcímcsoporttal,

b) XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok címének a 6. HUMDA Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások alcímmel,

c) XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcímének a 2. A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó társaságok tőkeemelése, pótbefizetése jogcímcsoporttal,

d) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása címének az 1. Nemzeti Foglalkoztatási Alap támogatása alcímmel,

e) XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 2. Nemzeti Foglalkoztatási Alap címének a 36. Költségvetési támogatás alcímmel történő kiegészítését;

 

2. az Áht. 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Kvtv. 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 32. Központi kezelésű előirányzatok cím, 5. A PTNM tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások alcím, 2. PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Kft. tőkeemelése jogcímcsoportot a 2. A PTNM tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó egyéb gazdasági társaságok forrásjuttatásai jogcímcsoportra módosítja;

 

3. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 297 228 225 683 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet, 1. Gazdaságvédelmi programok cím (a továbbiakban: GVP előirányzat) terhére, az 1. melléklet szerint;

 

4. a Kvtv. 79. §-ában biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a GVP előirányzatnak az 1. pont szerinti átcsoportosítás alapján az eredeti előirányzaton felül – az eddig jóváhagyott összegen túl további – 297 228 225 683 forinttal történő túlteljesülését;

 

5. az Áht. 33. § (2) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 153. §-ában biztosított jogkörében eljárva 6 096 033 793 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 43. Központi Maradványelszámolási Alap cím terhére, a 2. melléklet szerint;

 

6. az Áht. 21. § (1) bekezdésében és 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 17 423 344 031 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el elszámolási, a fel nem használt rész tekintetében visszatérítési kötelezettséggel a Kvtv. 1. melléklet XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet, 21. Központi kezelésű előirányzatok cím, 4. Központi tartalékok alcím, 1. Rendkívüli kormányzati intézkedések jogcímcsoport terhére, a 3. melléklet szerint;

 

7. az Áht. 33. § (2) bekezdésében és a Kvtv. 4. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 2 739 467 367 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Kvtv. 1. melléklet XLVI. Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet, 1. Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka cím terhére, a 4. melléklet szerint;

 

8. az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 399 774 480 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el, az 5. melléklet szerint;

 

9. a Kvtv. 5. § (4) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 1. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos bevételek és kiadások cím, 2. Az MNV Zrt. rábízott vagyonával kapcsolatos kiadások alcím, 1. Ingatlanokkal és ingóságokkal kapcsolatos kiadások jogcímcsoport, 9. A Nemzeti Eszközkezelő Program keretében megszerzett ingatlanok fenntartása jogcím kiadási előirányzatának 750 000 000 forinttal történő növelését;

 

10. a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítéséről szóló 1726/2020. (X. 30.) Korm. határozat 2. pontjában meghatározottaktól eltérően úgy dönt, hogy a térségi jelentőségű kerékpárutak előkészítésének finanszírozása érdekében szükséges többletforrás a Kvtv. 1. melléklet XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 14. Aktív Magyarországért felelős kormánybiztos tevékenységével összefüggő feladatok jogcímcsoport javára kerüljön átcsoportosításra.

 

Költségvetési előirányzatok módosítása adattáblák az e rendelet 1., 2., 3., 4., és 5. mellékletében találhatók

 

A Kormány 1818/2020. (XI. 18.) Korm. határozata a Nemzeti Exportvédelmi Programhoz szükséges további források biztosításáról

 

A Kormány

 

1. egyetért azzal, hogy tovább szükséges támogatni a koronavírus-világjárvány miatt piacaikat vesztő magyar vállalkozások fejlődését, piacaik visszaszerzését és újak megszerzését;

 

2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a külgazdasági és külügyminiszter bevonásával – az 1. pont szerinti célkitűzés megvalósítására, valamint ezen támogatási eszköz működtetési költségeinek biztosítása érdekében a 2020. évben gondoskodjon – a program lebonyolításához szükséges költségek fedezetével együtt – 50 000 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 6. Külgazdaság fejlesztési célelőirányzat jogcímcsoport javára;

 

3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a 2. pontban biztosított forrás terhére – a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság közreműködésével – emelje meg a Külpiaci Növekedési Támogatás keretösszegét.

 

 

 

Csatolt állományok: