Üdvözöljük a

A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációja

honlapján!

-

A veszélyhelyzet során a vállalkozások reorganizációja

Szerző: Dera | 2021. április 19.

A Magyar Közlöny 64. számában többek között szabályozzák a vállalkozások reorganizációját a vészhelyzet során.

A reorganizáció gazdasági szempontok szerint lefolytatott eljárás, melynek célja a pénzügyi nehézségekkel küzdő vállalkozás vagyoni, pénzügyi, fizetőképességi helyzetének javítása és ezzel továbbműködésének biztosítása.

A fenyegető fizetésképtelenség az olyan helyzet, amelyben a  vállalkozás vezetői előre látják vagy az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondosság mellett látniuk kell, hogy a vállalkozás nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.

>>>

Reorganizációt a fenyegető fizetésképtelenségben lévő vállalkozás kezdeményezhet, kivéve, ha

a) végelszámolás alatt áll,

b) a jogerős bírósági határozatot közzétették

   ba) a Cstv. szerinti csődeljárás, felszámolási eljárás,

   bb) a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény szerinti

   kényszertörlési eljárás vagy

   bc) az  egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról

  szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti kényszer-végelszámolás, egyszerűsített törlési eljárás megindítása

  tárgyában,

c) a reorganizációs eljárás elhatározását megelőző egy évben reorganizációs eljárás alatt állt,

d) olyan hitelezői követelés vonatkozásában kezdeményezi a  reorganizációs eljárás lefolytatását, amivel

  összefüggésben büntetőeljárás keretében vagy nemzetközi bűnügyi együttműködés alapján a  vállalkozás

  valamely vagyoneleme zár alá vételre vagy lefoglalásra került, vagy a  vállalkozás ellen vagyonelkobzást

  rendeltek el,

e) a  vezető tisztségviselője büntetőjogi felelősségét a  reorganizáció elhatározását megelőző 5 éven belül

  gazdálkodás rendjét sértő bűncselekmény vagy pénzmosás miatt jogerősen megállapították, vagy

f) a  vállalkozásnak a  reorganizáció kezdő napját megelőzően a  számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a

  továbbiakban: számviteli törvény) szerinti bármelyik beszámolója a  jogszabályban meghatározott határidőn

  belül nem került közzétételre és letétbe helyezésre.

 

Továbbiak a közlöny 64. számában, mely IDE kattintva letölthető!

Csatolt állományok: