Üdvözöljük a

B. alprojekt - Mesterképzés és mestervizsga

honlapján!

-

B. alprojekt - Mesterképzés és mestervizsga

Szerző: Gödrei Zoltán | 2014. július 22.

B. alprojekt - Mesterképzés és mestervizsga

 

Figyelem, az alprojekt lezárult!

 

Pályázat célja

 

A Szakképzési törvény. 31. §-a a gyakorlati képzésben dolgozó szakoktatók esetében azon szakképesítések tekintetében, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit,mestervizsga meglétét teszi.

A bevezethetőség érdekében a mestervizsga követelmény esetében a Szakképzési törvény 2015. augusztus 31-ig átmeneti időszakot engedélyez, mely időszak alatt biztosítani kell a gyakorlati képzést folytató szervezetek oktatóinak felkészítését. A TÁMOP 2.3.4.B – 13/1 „Dolgozva tanulj!” projekt keretében ezen időszakban a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében összesen 90 fő mestervizsgáztatására és képzésére van lehetőség.  

 

Támogathatók köre

 

Együttműködési megállapodás és/vagy tanulószerződés keretében az iskolai rendszerű szakképzésben gyakorlati képzés szervezőjeként illetve folytatójaként résztvevő gazdálkodó szervezetek gyakorlati oktatói, akik vállalják, hogy a mesterképzés képzési és a mestervizsga költségeit a képzőnek és a vizsgahelynek történő befizetéssel megfelelő önrésszel egészítik ki.

Túljelentkezés esetén előnyt jelent, ha:

   • Tanulószerződés keretében foglalkoztat tanuló(ka)t
   • Olyan gazdálkodó szervezet oktatója, amely eddig is több tanulóval, magas óraszámban, évek óta foglakozik iskolai rendszerű gyakorlati képzéssel
   • Hiányszakképesítésre felkészítő szakoktató

 

 

Támogatható képzések

 

Azon szakképesítések, amelyekben a szakképesítésért felelős miniszter kiadta a mestervizsga követelményeit.

 

Pénzügyi feltételek

 

80%-os támogatás adható a képzési költséghez és vizsgadíjhoz. A teljes költség  300 000.-Ft, melyből 240 000.-Ft a támogatás, a résztvevő által fizetett önerő 60 000.-Ft.

 

 

MESTERKÉPZÉSRE ÉS -VIZSGÁRA JELENTKEZÉS

Mestervizsgára az bocsátható, aki

a) az adott szakmában, a szaktárca által rendeletben kibocsátott mestervizsga szakmai követelményben feltételként meghatározott szakmai képesítéssel rendelkezik és azt közokirattal vagy annak hiteles másolatával, nem Magyarországon szerzett szakképesítés esetén az illetékes szaktárca által honosított bizonyítvánnyal igazolja,

b) az adott szakma mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételekkel rendelkezik, és azt munkáltatói igazolással vagy vállalkozó/vállalkozás esetén vállalkozói igazolvánnyal, a nyilvántartásba vételt tanúsító igazolással igazolja.

 

A mestervizsgán résztvevőnek a MESTERVIZSGA JELENTKEZÉSI LAP (mellékletben) eredeti, aláírt példányát a területileg illetékes kamarához kell benyújtania. 

Aki támogatott képzésen akar részt venni, ez mellé csatolja BÍRÁLATI ADATLAP  (mellékletben) eredeti, aláírt példányát is.

Minden esetben csatolni kell a mestervizsga követelményrendszerében előírt feltételeket igazolandó dokumentumokat:

 

Hiteles másolatban:

   • Szakmai képesítést igazoló bizonyítvány(ok)

(Hiteles másolatnak fogadható el a kamarai ügyintéző által, az eredetiről készített és aláírásával, kamarai pecséttel ellátott fénymásolat is.)

 

Másolatban:

   • Vállalkozói igazolvány vagy cégkivonat

 

Eredeti dokumentum:

   • A szakirányú szakmai gyakorlatot dokumentáló igazolások a munkaadótól.
   • Egyéb, a mestervizsga követelményben előírt feltételek igazolásáról szóló dokumentumok

 

Jelentkezési határidő: folyamatos, azonban az első kör jelentkezési határideje 2014. július 25.

 

 

A képzések megvalósítása

A képzések óraszáma: 180 óra, melyből 140 óra elmélet és 40 óra gyakorlat.

A képzések tananyaga: 20 óra pedagógiai ismeretek;40 óra vállalkozási ismeretek; 120 óra szakmai ismeretek;

 

Képzések indulásának tervezett időpontja: 2014. szeptembertől folyamatosan

Tervezett helyszín: Szekszárd

 

 

 

Tolna  Megyei  Kereskedelmi és Iparkamara      uj_logologo                 

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszám: 74/411-661

Fax: 74/411-456

E-mail: kamara @tmkik.hu

 Honlap: www.tmkik.hu

 

 

Kapcsolódó anyagok:

 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mesterképzési és Mestervizsga szabályzata

 

Rendeletben kiadott mestervizsga követelmények