A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

A szervezet elsődelges célja, hogy előmozdítsa a gazdaság fejlődését, szerveződését, a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését.

A kamara feladatai, lehetőségei többször változtak, de megmaradtak olyan jellemző feladatkörei, amelyek csak, vagy elsősorban a kereskedelmi kamarákat jellemzik, és amelyre stratégiánk épül. Ezek között a legfontosabb a köztestületi gazdaság minden szektorát átfogó jellege, a tv. által is megerősített szerepe a gazdaság fejlesztésében, az átfogó gazdasági érdekek előmozdítása, a tagozati autonómia elősegítése. A kamara olyan szolgáltató bázis, hatékony érdekképviseleti szerv, mely - a vállalkozások profiljától, méretétől függetlenül 

- hathatósan és eredményesen képviseli a vállalkozások érdekeit,

- aktívan járul hozzá a megyei vállalkozások versenyképességének, gazdasági potenciáljának növeléséhez,

- elősegíti a vállalkozói ismeretek bővítését és vállalkozói kultúra fejlesztését, hazai és nemzetközi kapcsolatai révén a piacra jutást és piacbővítést, a partnerkeresést és hálózatosodást, egyszóval a vállalkozások fejlődését,

- mindezzel hozzájárul a térség gazdasági és társadalmi fejlődéséhez.

 

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara négy tagozattal működik: Ipari tagozat, Kereskedelmi tagozat, Kézműipari tagozat és Szolgáltató tagozat. A kamara által képviselt értékekkel összhangban a tagozatok alapvető célja az érdekkörébe tartozó vállalkozók érdekeinek és üzleti lehetőségeinek feltárása, az érdekeik képviselete, gazdálkodásuk, működésük segítése, a piaci verseny tisztaságának elősegítése, a versenyképes gazdaság alapjainak megteremtése, illetve hogy minden vállalkozó megtalálja a számára legszükségesebb, legfontosabb programokat, szolgáltatásokat, megismerje vállalkozása lehetőségeit. Feladata, hogy a tagozatba tartozó vállalkozók megismerhessék szakmájuk, tevékenységük új eredményeit, elméleti és gyakorlati tudásuk lépést tartson a fejlődéssel. A tagozat alapvető feladata, hogy a vállalkozásokat folyamatosan tájékoztassa az őket érintő jogszabályi változásokról, pályázati forrásokról, üzleti lehetőségekről. 

 

Kamarai szolgáltatások:

 

Mint azt a korábbi években is tettük szervezetünk a jövőben is aktívan segíteni kívánja a megyében működő vállalkozásokat, célul tűzve ki a térség gazdasági fejlődésének előmozdítását, új piaci – üzleti kapcsolatok szerveződését, teszi ezt az elérhető széleskörű szolgáltatások által:

 

- Széchenyi-kártya és egyéb vállalkozói hitelügyintézés

- Beruházási hitelek

- Közbeszerzési tanácsadás

- Pályázatok figyelése, pályázati tanácsadás, pályázatírás, elszámolások elkészítése

- Szakképzési tanácsadás, mesterképzés és mestervizsga lefolytatása, gyakorlati oktatóhelyek ellenőrzése, tanulószerződések nyilvántartása

- Építőipari regisztráció

- Iparjogvédelmi tanácsadás

- Adó- és jogi tanácsadás

- Cégkivonat készítés – céginformáció

- Szakmai fórumok szervezése és lebonyolítása

- Tagság folyamatos tájékoztató különböző kommunikációs csatornákon keresztül (rendszeres hírlevél, kamarai újság stb.)

- Származási bizonyítványok kiállítása és láttamozása, ATA Carnet vámigazolások kibocsátása, valamint szerződés és aláírás hitelesítés