Üdvözöljük a

A kamara történései

honlapján!

-

A kamara történései

A kamara története

 

A kamarák megjelenése hazánkban az 1850-es évekre datálódik. Ennek jogi hátterét erősítette az 1868 évi kamarai törvény.
Tolna megyében, az 1995-ös évben alakult meg a közjogi kamara, mely közel tízezer taggal rendelkezett. A kamara fokozatosan próbálta kiépíteni szolgáltatási rendszerét, infrastruktúráját és igyekezett megfelelni az egyéb feladatoknak.
A 2000-es év jelentős változásokat hozott a kamarák életében. Elsőként beolvadt ez év tavaszán a kézműves kamara. AZ 1999. évi CXXI. tv. az önkéntes tagságra épülő kamarai modellt irányozta elő.
A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara feladatai, lehetőségei többszőr változtak, de megmaradtak olyan jellemző feladatkörei, amelyek csak vagy elsősorban a kamarákat jellemzik, és amelyre stratégiánk épül. Ezek között a legfontosabb a köztestületi gazdaság minden szektorát átfogó jellege, a tv. által is megerősített szerepe a gazdaság fejlesztésében az átfogó gazdasági érdekek előmozdítása, a tagozati autonómia és az EU integráció elősegítése.
A kamara a vállalkozások profiljától, méretétől függetlenül a megye gazdaságának egészét kívánja átfogni, a gazdasági élet szereplőinek közös érdekeit megjeleníteni.
Célunk egy markáns jövőkép, határozott image kialakítása. A kamara elindult az építkezés útján, hiszen Tolna megyében a vállalkozók növekvő arányban érzik úgy, hogy a gazdasági önkormányzatra, ügyeik intézésére, közös fellépésre van szükség.  Ennek megvalósítása érdekében minden érdeklődőt be kívánunk vonni. A tagvállalatoktól, partnereinktől kérjük, hogy fogalmazzák meg elvárásaikat, melyeket lehetőség szerint gyorsan és hatékonyan szeretnénk teljesíteni.

Dr. Fischer Sándor
elnök

Kapcsolódó menüpontok: