Üdvözöljük a

Vizsgadelegálás

honlapján!

-

Vizsgadelegálás

A 2020. január 1-én hatályba lépett szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény, és a február 7-én hatályba lépett szakképzési törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II.7.) kormányrendelet alapján lehet jelentkezni az Országos Ágazati Alapvizsga Vizsgaelnöki és az Országos Vizsgafelügyelői Névjegyzékbe. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vizsgadelegáló referense ezekből a névjegyzékekből választja ki és delegálja az adott vizsgára a vizsgaelnököt és a vizsgafelügyelőt. Mindkét névjegyzékbe pályázati felhívás alapján folyamatosan lehet jelentkezni. A pályázónak a felhívás mellékleteként megjelentetett pályázati adatlapot, illetve az adatlaphoz tartozó, kötelező mellékleteket papír alapon és elektronikusan kell benyújtani a területileg illetékes Iparkamarához. A pályázat kitöltéséhez segítséget nyújthat a szakmajegyzék nevű táblázat, melyben megtalálható az összes olyan szakma, szakirány, részszakma, amelyekben az MKIK koordinációja mellett a területileg illetékes gazdasági kamarák eleget tehetnek a jogszabályban rögzített delegálási feladatuknak.  Egy pályázó több szakmacsoportban, de maximum 15 alap-szakképesítésben, vagy rész, ráépülő szakképesítésben nyújthatja be pályázatát. A benyújtott pályázatok elbírálása évente két alkalommal történik. A beküldött pályázati anyagokat a helyi Iparkamara átnézi, megtárgyalja, és a kiírásnak megfelelőket elfogadásra továbbítja az MKIK oktatási bizottsága felé.

Ágazati alapvizsga a szakképzés új rendszerében jelent meg. Az ágazati alapvizsga egy olyan állami vizsga, amely a tanulónak, illetve a képzésben részt vevő személynek az adott ágazatban történő munkavégzéshez szükséges szakmai alaptudását és kompetenciáját méri.  A tanuló, illetve a képzésben részt vevő személy az ágazati alapoktatás elvégzését követően tehet ágazati alapvizsgát, a 3 tagú vizsgabizottság előtt, mely technikumban a 10. szakképző iskolában pedig a 9. évfolyam végén van. A vizsgabizottság a szakképző intézmény oktatóiból és 1 elnökből áll. Az elnököt a területileg illetékes Iparkamara delegálja. A sikeres ágazati alapvizsga jogosulttá teszi a tanulót a szakirányú oktatásba való belépésre és a szakképzési munkaszerződés megkötésére.

 

A vizsgaelnök feladatai:

-  felel a vizsga szakszerű és jogszerű megtartásáért

-  megállapítja a jelenlévők személyazonosságát

- meggyőződik arról, hogy a vizsgázó jogosult-e a vizsga megkezdésére, teljesítette-e a vizsga letételéhez előírt feltételeket, szükség esetén kezdeményezi a szabálytalanul vizsgázni szándékozók kizárását

-  átvizsgálja a vizsgával kapcsolatos iratokat, a szabályzatban foglaltak szerint aláírja a vizsga iratait

-  a vizsgabizottság értekezletein véleményeltérés esetén szavazást rendel el

-  ismerteti az írásbeli vizsga szabályait, majd kihirdeti az írásbeli tételeket

-  vezeti a szóbeli vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit

 

Szakmai vizsga egy olyan állami vizsga, amely szakirányú oktatás során megtanult és az adott szakmára speciálisan előírt szakmai ismeretek elsajátítását méri. A vizsga a KKK-ban (képzési és kimeneti követelmények) meghatározott írásbeli, számítógép alkalmazását igénylő interaktív, gyakorlati, projekt vagy szóbeli jellegű vizsgatevékenységből áll.  A vizsgát a 3 tagú vizsgabizottság előtt teszik meg a tanulók, melyből a vizsga ellenőrzési feladatokat végző tagját, vagyis a vizsgafelügyelőt delegálja a területileg illetékes Iparkamara. A sikeres szakmai vizsga után a tanuló a szakma megszerzéséről kiállított oklevelet, illetve szakmai bizonyítványt kaphat. 

   

A Vizsgafelügyelő feladatai:

- a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi a szakmai vizsga előkészítését, a szükséges szakmai, tárgyi és személyi feltételeket, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét

- a vizsgabizottság további tagjainak bevonásával ellenőrzi a szakmai vizsga jogszabályban előírt dokumentumainak meglétét, azok formai és tartalmi megfelelőségét

-  vezeti a szakmai vizsgát és jóváhagyja a vizsgajegyzőkönyvet

-  ellenjegyzi az értékelési folyamat eredményét bemutató dokumentációt

-  tájékoztatja a vizsgázókat az egyes vizsgatevékenységek előtt az őket érintő döntésekről, tudnivalókról

-  gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és hitelesítéséről, felügyeli a szakmai vizsga jegyzőjének munkáját

 

Vizsgadelegáló munkatárs:

 

Zsidiné Bagosy Tünde

 

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Mobil: 0630/355-4339

E-mail: tundi@tmkik.hu