Üdvözöljük a

Saját munkavállaló foglalkoztatása

honlapján!

-

Saját munkavállaló foglalkoztatása

Szerző: Illés Linda | 2022. április 13.

Duális képzés alatt korábban azt értettük, hogy az elméleti képzés az iskolában, míg a gyakorlati képzés a vállalti körülmények között, a gyakorlati helyen valósult meg. Ehhez tanulószerződést kötöttek a felek.

Az új jogszabályi környezet már lehetőséget ad arra, hogy a duális képzők a gyakorlati képzés mellett részt vállaljanak az elméleti oktatásban is, ami a saját munkavállaló pótlását is célzottan elősegíti.

 

A saját munkavállaló szakirányú oktatására vonatkozó lehetőség továbbra is fennáll, így ha valaki olyan szakmát szeretne iskolarendszerű képzésen megszerezni, melynek feltételei a munkáltatójánál is adottak, nincsen akadálya annak, hogy ugyanazon helyen dolgozzon és teljesítse a szakirányú oktatás követelményét.

 

Saját munkavállaló részvétele a képzésben felnőttképzési jogviszony keretében:

 

 

Felnőttképzési jogviszony keretében folyó szakirányú oktatás esetében a képzésben részt vevő személy – amennyiben főállású munkaviszonnyal rendelkezik – saját munkáltatójával is köthet szakképzési munkaszerződést. Ha a képzésben részt vevő személy a foglalkoztatásra irányuló jogviszonya mellett párhuzamosan – egyedi tanrend alapján – vesz részt nem nappali rendszerű szakmai oktatásban, szakirányú oktatása az őt foglalkoztatójánál is megvalósítható, amennyiben tevékenysége kapcsolódik az adott szakmához.

A szakirányú oktatás tehát az őt foglalkoztató gazdálkodónálaz általa elkészített képzési program alapján is teljesíthető, tekintet nélkül arra, hogy a foglalkoztató duális képzőhelynek minősül-e.

 

Munkaszerződés és szakképzési munkaszerződés:

 

A képzésben résztvevő munkaszerződését a szakképzési munkaszerződésnek megfelelő tartalommal úgy kell módosítani, hogy abban az eredeti munkaköri feladatok ellátása mellett vagy helyett szerepeltetni kell a szakképzési munkaszerződés tartalmi elemeit is. Ha a képzésben részt vevő személy az eredeti munkaköri feladatait is ellátja a munkaszerződésben meg kell határozni a munkaköri feladatokra és a szakképzésben való részvételre fordítható munkaidő arányát és ehhez igazodóan a képzésben résztvevő személyt megillető munkabér mértékét.

A felek ebben az esetben úgy is rendelkezhetnek, hogy a képzésben részt vevő személyt, szerződéses munkaideje teljes időtartalmára továbbra is az eredeti munkabére illeti meg.

 

Amennyiben további kérdése lenne, keresse munkatársainkat. Elérhetőségek >>> ITT