Üdvözöljük a

Duális képzési tanácsadás

honlapján!

-

Duális képzési tanácsadás

Szerző: Dera | 2017. április 7.

2017-től a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a megyében működő, szakképzéssel foglalkozó gazdálkodók még teljesebb körű kiszolgálása érdekében minden szervezet/vállalkozás részére 1 fő tanulószerződéses tanácsadót jelöl ki.

 

A tanulószerződéses tanácsadó feladatkörei:

 • A gyakorlóhelyek szakmai irányítója és az ott folyó oktató-nevelő munka felelőse.
 • A gazdálkodóval együttműködve segíti és irányítja a szakmai oktatással kapcsolatos nevelési, oktatási teendőket.
 • Gondoskodik a szakmai oktatás megfelelő színvonaláról. Ügyel az elméleti és gyakorlati oktatás összhangjára, a szakmai nevelés hatékonyságára.
 • A munkaköréhez tartozó képzőhelyen évente legalább egy alkalommal ellenőrzi a gyakorlati oktatók tevékenységét, a szakmai oktatás minőségét ezt jegyzőkönyvben rögzíti.
 • A gyakorlati oktatókat tanácsokkal támogatja és szakmai, pedagógiai továbbképzésüket segíti.
 • Rendszeres kapcsolatot tart fenn a gazdálkodó egységek megbízottaival, részt vesz a gazdálkodó egységek és az iskola közötti megállapodások, szerződések előkészítésében.
 • Tanácsokat ad a gyakorlati szakmai oktatáshoz szükséges eszközökről és beszerzéséről.
 • Ellenőrzi a tanulók gyakorlati hiányzásának, jelenléti ívek adminisztrációját.
 • Mulasztás, szabálytalanság, képzési hiányosság esetén intézkedéseket kezdeményez.
 • Segíti a 9. évfolyamos szakiskolás tanulók szintvizsgájának megszervezést és lebonyolítását.
 • Elősegíti a nyári összefüggő szakmai gyakorlat megszervezését.
 • Elvégzi a tanulók és a gyakorlatot oktató cégek közötti tanulószerződések megkötését, és rögzítését az ISZIIR rendszerben.
 • Elkészíti az együttműködési megállapodásokat az összefüggő nyári gyakorlatra vonatkozóan.

 Munkatársaink minden egyéb szakképzéssel kapcsolatos területen is állnak rendelkezésére!

Kapcsolódó anyagok: