Üdvözöljük a

Gyakorlati oktatók képzése

honlapján!

-

Gyakorlati oktatók képzése

Szerző: Dera | 2021. március 2.

A kamarai gyakorlati oktatói képzés és vizsga azokat a gyakorlati oktatóként alkalmazott szakembereket/szakoktatókat érinti, akik iskolán kívüli (külső) gyakorlati képzőhelyen foglalkoznak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben.

Ez a képzés fejlődési lehetőséget biztosít a gyakorlati oktatóknak, szakoktatóknak a tanulókkal való egyes problémás szituációk kezelésében, ugyanakkor minőségi tudásra tehetnek szert, amely segítségével magasabb színvonalra emelhető a gyakorlati oktatás.

A képzéssel a kor követelményeinek megfelelő ismeretekre készülhetnek fel a gyakorlati oktatók, amely ismereteket a mindennapi munka során hasznosítani tudnak.

>>>

Bemeneti követelmény:

· az oktatni kívánt szakiránynak megfelelő szakmai képzettség

· minimum 5 év szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása, a bizonyítvány megszerzésétől

A bemeneti követelmények teljesülése esetén, a gyakorlati képzőhely feladata, olyan munkavállaló, leendőbeli gyakorlati oktató delegálása, aki:

· szakmailag elhivatott

· magas színvonalon műveli szakmájat

· alkalmas arra, hogy a szakmai és vizsgakövetelményekben kiadott képzési követelmények gyakorlati részének oktatását teljesíteni tudja,

· szakmai tudását képes átadni és

· személyiségével pozitív irányba befolyásolja a tanulóképzés eredményességét.

 

A képzési idő összesen 50 óra, amely két szakaszból tevődik össze:

·25 óra elmélet (3 alkalom) és

·25 óra tréning (3 alkalom).

 

1. Az elméleti képzési szakasz pedagógiai, szociálpszichológiai, kommunikációs és a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretekre terjed ki. A fiatal generáció oktatása során felmerülő nevelési, kommunikáció nehézségekben jelentenek segítséget, a gyakorlati képzéssel kapcsolatos dokumentációs ismeretek pedig segítenek a precíz adminisztrációban.

2. A tréning szakasz során életszerű szituációkkal találkozhatnak, amelyek segítenek a gyakorlati oktatói munka során felmerülő kihívások kezelésében. A tréning végén az előadó egyedi tanácsokkal tudja ellátni a résztvevőket.

3. A vizsga szakaszban az elméleti képzést egy on-line vizsga a tréninget egy szituációs helyzetben teljesítendő gyakorlati vizsga zárja, amelynek sikeressége esetén tanúsítványt vehetnek kézhez a vizsgázók. A tanúsítvány a birtokosát feljogosítja a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény vonatkozó rendelkezései: 2. § 20a. és 20b. pontok, 31. §, valamint a 92/E. § (3) bekezdésében meghatározott egyéb feltételek teljesítése mellett a gyakorlati oktatói tevékenység folyatására.

Felhívjuk minden gyakorlati képzéssel jelenleg vagy a jövőben foglalkozó gazdálkodó és egyéb szervezet, valamint gyakorlati oktató figyelmét, hogy 2019. szeptember 1-jétől csak kamarai gyakorlati oktatói tanúsítvánnyal rendelkező szakemberek foglalkozhatnak tanulóval az iskolai rendszerű szakképzésben, kivéve, ha a szakképzési törvény 31. § (3) bekezdésében leírt mentességében nem részesül.

 

A képzés és vizsgáztatás díjazása

A gyakorlati oktatói képzés és vizsgadíja bruttó: 114.300,- Ft/fő (a képzés és az első vizsga mindösszesen).

A támogatott gyakorlati oktatói képzés és vizsga az NFA-KA-ITM-9/2020/TK/16 támogatási szerződés keretében valósul meg. A támogatás összege: 91.440,- Ft/fő, önrész összege a képzési díj 20%-a, azaz 22.860,- Ft/fő. A támogatás célja az iskolai rendszerű képzés keretében külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végző szakemberek képzésének és vizsgáztatásának megszervezése és lebonyolítása.

Az idei évben folyamatosan indulnak kamarai gyakorlati oktató képzések, érdeklődni a felelős munkatársnál lehet.

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartott, a 2013. évi LXXVII. törvény 2/B §-ában meghatározott felnőttképzési engedéllyel rendelkező intézmény. Felnőttképzési nyilvántartásba vételi és engedély száma: E/2021/000039 (nyilvántartásba vétel időpontja 2021.02.23.)

 

Felelős munkatárs:

Kissné Szakállas Marietta
gyakorlati oktatói referens / mesterképzési referens

Tel: 06-30/190-40-83
E-mail: kszmarietta@tmkik.hu

 

Kapcsolódó tartalmak:

JELENTKEZESI_LAP_2021

MUNKÁLTATÓI IGAZOLÁS MINTA GYOK