Üdvözöljük a

„A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról” szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet szakképzéssel kapcsolatos intézkedések kivonatos tájékoztatója

honlapján!

-

„A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról” szóló 104/2021. (III.5.) Korm. rendelet szakképzéssel kapcsolatos intézkedések kivonatos tájékoztatója

Szerző: Dera | 2021. március 8.

2021.03.08.

SZFHÁT/36453/2021-ITM egyedi miniszteri határozat

17/2021. (III.5.) EMMI határozat

 

A szakképzésben 2021. március 8. napjától előreláthatólag 2021. április 7-ig a közismereti és szakmai elméleti, valamint gyakorlati ismeretanyag oktatását kizárólag on-line módon, digitális munkarendben kell megszervezni.

>>>

A szakmai gyakorlati oktatást, beleértve a duális képzőhelyen folyó szakmai oktatást (tanulószerződéssel, vagy szakképzési munkaszerződéssel rendelkező tanuló esetében egyaránt) – a szakma jellegétől és a szükséges eszközöktől függetlenül – digitális munkarendben, vagy egyéni felkészüléssel, projektfeladat előírásával, elméletigényes tananyagelemek előtérbe helyezésével kell teljesíteni. Az iskola és a gyakorlati képzőhely közösen dönt a digitális munkarend megszervezéséről.

Az online oktatásra vonatkozó óratervnek tartalmaznia kell konzultációs, felzárkóztató, illetve az értékelést, számonkérést biztosító foglalkozásokat.

Az érettségi vizsgára, illetve szakmai vizsgára készülő tanulók, képzésben résztvevő személyek számára biztosítani kell az online konzultáció lehetőségét is. Ugyanakkor a vizsgákra történő felkészítés céljából – az intézményvezető döntése alapján – egyéni és kiscsoportos konzultációk, gyakorlati foglalkozások megszervezése az egészségvédelmi intézkedések szigorú betartása mellett a tantermen kívüli, digitális munkarend ideje alatt is lehetséges.

Ezen időszakban tervezett ágazati alapvizsgák elhalasztásra kerülnek.

A tanulói ösztöndíjak zavartalan folyósítása érdekében az oktatásban való jelenlétet a KRÉTA rendszerben szükséges rögzíteni. Minden esetben pontosan kerüljenek naplózásra a tanórák és az órán feladott házi feladatok is.