Üdvözöljük a

Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

honlapján!

-

Ünnepi ügyfélfogadási rend

2022. december 1.

Tisztelt Ügyfeleink!

 

2022. december 19. - 2023. január 8.

között a Tolna Megyei Békéltető Testület személyes ügyfélfogadása szünetel!

Az alábbi elérhetőségeken intézheti ügyeit:

Mónus Gréta – 06-30/664-2130 - kamara@tmkik.hu

A Tolna Megyei Békéltető Testület 2020. január hónapban újjá alakult

A Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Megyei Békéltető Testület 2020. január hónapban újjá alakult.

A testületi tagok megbízatása 3 évre szól, 2020.01. 01-től 2022. 12. 31-ig.  A tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is.

 

A Tolna Megyei Békéltető Testület tagjai:

Elnök:

Mónus Gréta

Tagok:

 

1.

dr. Sümegi Helga

2.

dr. Benke Erzsébet

3.

Mercz Aranka Piroska

4.

Bárány Tibor

5.

Görbe Ferencné

 

 

FELHÍVÁS

2021. november 25.

Tisztelt tartós adathordozót értékesítő Kereskedők!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy megjelent az adatok végleges hozzáférhetetlenné tételét lehetővé tevő alkalmazás biztosításával kapcsolatos eljárási szabályok meghatározásáról szóló 726/2020. (XII. 31.) Korm. rendelet, mely alapján az a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 11. pontja szerinti magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező természetes vagy jogi személy, aki kereskedelmi tevékenysége folytatása során fogyasztó részére tartós adathordozót értékesít a címkét a vásárlás megtörténtét igazoló számviteli bizonylathoz, jótállási jegyhez vagy a tartós adathordozó csomagolásához csatolja, és a fogyasztó részére térítésmentesen átadja.

A címkét a kereskedő a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatalban veheti át.

A kereskedő a címkét sorszám alapján, egyenként köteles nyilvántartani.

A kereskedő minden hónap 5. napjáig – vámtarifaszám szerint csoportosítva – adatot szolgáltat a székhelye vagy telephelye szerinti illetékes járási hivatal részére a fogyasztónak átadott címkék sorszámáról és a fogyasztónak történő átadás dátumáról.

Az NMHH a fogyasztók számára az adattörlést lehetővé tevő szolgáltatás elérhetőségét 2021. december 1. napjától biztosítja.

 

Fentiek értelmében felhívjuk a tartós adathordozót értékesítő kereskedők figyelmét, hogy a címkéket a székhely, vagy telephely szerinti illetékes járási hivatalban szíveskedjenek átvenni, a fogyasztók részére biztosítani, továbbá az adatszolgáltatási kötelezettségüknek eleget tenni!

 

Tolna Megyei Kormányhivatal

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁSRÓL

A békéltető testületi eljárás írásos kérelemre indul, amelyet a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Tolna Megyei Békéltető Testület elnökéhez kell címezni és eljuttatni írásos formátumban a Testület székhelyére.

 

Bővebb tájékoztató ITT!

Tájékoztatás a 2021-ben megváltozó szabályokról a jótállási igényekre vonatkozóan

2020. szeptember 10.

A kormány 270/2020. (VI. 12.). számú rendelete szerint – az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról – lényeges változásokra kell felkészülniük a vállalkozásoknak 2021. január 1-jétől a szavatossági és jótállási igényekkel kapcsolatban. A jogszabály-változásokra a fogyasztók jogainak hatékonyabb védelme érdekében került sor.

>>>