GINOP_134_15_Turisztikai szervezetek fejlesztése

Szerző: Dera

Turisztikai szervezetek fejlesztése

GINOP-1.3.4-15

 

Pályázat célja:

Jelen felhívás a regisztrált helyi, a kiemelt jelentőségű helyi és a térségi TDM szervezetek fejlesztését támogatja.

A felhívás célja a fogadóterület versenyképességének javítása a meglévő turisztikai kínálati elemek szolgáltatási csomaggá alakításával, a desztináció vonzerejének javításával, a jól meghatározott célcsoportok igényeinek megfelelő szolgáltatási választék és színvonal kialakításával. További cél, hogy a turisztikai szolgáltatók közötti együttműködés erősödjék, a közösen meghatározott célok érdekében tartós partnerség alakuljon ki az érdekeltek (köz- és magánszféra) szereplők között. Ennek érdekében az életképes és fenntartható helyi szervezetek valamint a térségi együttműködések ösztönzése áll a program középpontjában.

 

Támogatható tevékenységek:

A/Önállóan támogatható tevékenységek

A/1) Helyi TDM szervezet fejlesztése:

 

a) Helyi TDM szervezetnek minősül a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 30 ezer vendégéjszakát elérő TDM szervezet.

 

b) Kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetnek minősül az a gyógyhelyen, megyei jogú városokban működő szervezet, amely a támogatási kérelem beadását megelőző lezárt naptári évi KSH adat alapján legalább 200 ezer vendégéjszakát ért el, valamint bármely, legalább 500 ezer vendégéjszakával rendelkező TDM szervezet.

 

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül mindegyik feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani legalább 1-1 tevékenységet (a feladatcsoportok félkövér betűtípussal vannak szedve):

 

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység

a) legalább 2020-ig szóló desztinációfejlesztési stratégia kidolgozása, aktualizálása (minden, helyi TDM szervezet számára kötelezően választandó tevékenység);

 

b) helyi termékek, tradicionális gasztronómia bevonása a turisztikai kínálatfejlesztésbe (helyi beszállítói kapcsolatok erősítése);

 

c) a fogadóterület turisztikai csomagjai kialakításához szükséges, a turisták fogadási feltételeit javító, komfortérzetét növelő kiegészítő fejlesztések (látogatói infrastruktúra). A látogatói infrastruktúra fejlesztés részei lehetnek pl. infopontok kialakítása, illetve minden egyéb olyan fejlesztés, amely nem építési engedély köteles;

 

d) garantált programok szervezése, meglévő rendezvény-infrastruktúra korszerűsítése;

 

e) meglévő túraútvonalak, tematikus útvonalak kijelölése, kitáblázása, (gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb.) Az útvonal nem lehet a GINOP 7 prioritási tengelyből támogatott gerinchálózat valamint a TOP prioritási tengelyből támogatott útvonal része;

 

f) környezeti fenntarthatóságot és esélyegyenlőséget támogató kisebb fejlesztések;

 

Szemléletformálás, oktatás és képzés – kötelező tevékenység

a) részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen (a képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);

 

b) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére;

 

c) környezettudatos és esélyegyenlőségi szemléletformálás, valamint az akadálymentes turizmus iránti érzékenyítés a desztinációban a turisztikai szolgáltatók és a turisták részére (rendezvények, tréningek, motormentes vagy tömegközlekedési eszközök használatát előtérbe helyező tájékoztató projektelemek stb.);

 

d) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egyhónapos gyakornoki részvétele külföldi desztináció menedzsment szervezetek tevékenységében (gyakornoki program). (a képzésekhez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);

 

e) részvétel egységes tematikájú, a Magyar TDM Szövetség ajánlása alapján kijelölt külföldi fogadóterületekre irányuló tanulmányúton. (A tanulmányúthoz a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk).

 

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)

a) helyi szintű turisztikai adatbázis fejlesztése;

 

b) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel), kommunikációs kampányok, turisztikai vásári részvétel – (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében választható);

 

c) helyi promóciós- és marketingtevékenység, attrakciók és szolgáltatások bemutatása (nyomtatott formában kizárólag térkép vagy éves rendezvénynaptár). A marketing tevékenységen belül legfeljebb 20%-os mértékig (azaz a teljes projekt költségvetésének legfeljebb 10%-áig) az internetes honlapok keresőmarketingje is elszámolható;

 

d) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése, egységes desztináció/térségi szintű TDM-IT rendszer helyi szintű funkcióinak létrehozása, fejlesztése), legfeljebb 10%-os mértékig;

 

e) nemzetközi promóció abban az országban, ahonnan a szálláshelyekre érkező regisztrált vendégéjszakák száma (KSH adat) meghaladja a 20%-ot (kizárólag kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetében választható);

 

f) tematikus csomagajánlatok kidolgozása.

 

 

 

Monitoring – kötelező tevékenység

a) helyi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint (olyan monitoring-adatbázis készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);

 

b) negyedéves beszámoló a NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály részére a desztináció működéséről egységes tematika szerint.

 

A/2) Térségi TDM szervezet fejlesztése

Térségi TDM szervezetnek minősül a 200 ezer vendégéjszakát meghaladó, legalább két, földrajzilag egységnek tekinthető helyi szervezetből álló térségi TDM szervezet. Előnyben részesül az a térségi TDM szervezet, amelynek megalakításában vagy bővítésében a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált, a többi taggal földrajzilag egységnek tekinthető helyi TDM szervezet is részt vesz.

 

Támogatás igényelhető a következő tevékenységekre, amelyek közül legalább három feladatcsoportból kötelező betervezni és megvalósítani tevékenységet (a feladatcsoportok kiemelt betűtípussal vannak szedve):

 

Termékfejlesztés – kötelező tevékenység

a) a helyi szinten túlmutató (a helyi útvonalak összekacsolásával) tematikus útvonalak kialakítása (pl. gyalogos, kerékpáros, lovas, nordic walking, vízi stb. tematikus útvonalak kijelölése, „branding” típusú kitáblázása, felújítása a hatályos előírások alapján, csak a meglévő turista- és gyalogutak karbantartásával);

 

b) tematikus csomagajánlatok kidolgozása.

 

Marketing tevékenység – kötelező tevékenység (maximum az elszámolható összköltség 50%-a)

a) belföldi marketingtevékenység (több, maximum 4 nyelvű honlap on-line foglalási lehetőséggel, kommunikációs kampányok, turisztikai vásári részvétel a helyi szervezetekkel összehangoltan, (nyomtatott formában kizárólag térkép vagy éves rendezvénynaptár);

 

b) térségi arculat kialakítása, meglévő frissítése, továbbfejlesztése;

 

c) turisztikai kártyarendszer kialakítása és bővítése a térségi TDM által lefedett teljes desztinációra;

 

d) külföldi marketing tevékenység azon országban (az internetes honlapok keresőmarketingjét is beleértve), ahonnan a regisztrált vendégéjszaka szám az összes vendégéjszakán belül eléri a 20%-ot;

 

e) infokommunikációs fejlesztés (honlap, IT rendszer megújítása, modernizálása, fejlesztése, egységes desztinációs/térségi szintű TDM-IT rendszer fejlesztése és implementációja), max. a teljes elszámolható költség 10%-a.

 

 

 

 

Szemléletformálás, oktatás és képzés - kötelező tevékenység

a) részvétel államilag elismert oktatási intézmény szervezésében megvalósuló TDM tematikájú szakmai képzésen (a képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);

 

b) a munkaszervezetek munkatársainak legalább 2 hetes, legfeljebb egy hónapos gyakornoki részvétele külföldi munkaszervezetek tevékenységében (gyakornoki program) (a képzéshez a TDM szervezeteknek minimum 50%-os mértékben, saját erőből is hozzá kell járulniuk);

 

c) tematikus, célcsoportra fókuszált szakmai rendezvények – például kulturális-, öko-, kerékpáros-, egészségturizmus szolgáltató részére.

 

Monitoring – kötelező tevékenység

a) térségi szintű monitoring adatbázis létrehozása, működtetése a Magyar TDM Szövetség által ajánlottak szerint (olyan monitoring-adatbázist készítése, amely xml interface-szel képes kapcsolódni központi adatgyűjtő-rendszerhez);

 

b) negyedéves beszámoló a desztináció működéséről egységes tematika szerint a Nemzetgazdasági Minisztérium részére.

 

B/ Önállóan nem támogatható, kötelező kapcsolódó tevékenységek

a) nyilvánosság biztosítása.

 

C/ Önállóan nem támogatható, választható kapcsolódó tevékenységek

a) Információs táblák, pihenőhelyek, kiszolgáló utak, gépjárműparkolók (kizárólag egyszintű, földfelszíni), az attrakciók megközelítésének és parkolási helyzetének kezelése érdekében szükséges közlekedési kapcsolatok átszervezéséhez, közlekedésszervezési átalakításokhoz szükséges infrastrukturális fejlesztések.

 

b) A projekt keretén belül fejlesztendő épület, eszköz energiahatékony működését javító beruházások, illetve megújuló energiaforrások felhasználása. A jelentős átalakítással járó létesítmények esetében elvárás a fűtési energia 100%-ának megújuló energiaforrással való biztosítása. (Jelentős átalakításnak minősül a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján: meglévő építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség bővítése, bontása vagy átalakítása érdekében végzett, építési tevékenységek közül.)

 

i) a külön jogszabály szerint építésügyi, építésfelügyeleti hatósági vagy örökségvédelmi hatósági eljáráshoz kötött építési tevékenység;

ii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építményen az összes építmény-homlokzati felületet érintő utólagos hőszigetelést, és/vagy az összes homlokzati nyílászáró cseréjét magában foglaló tevékenység; vagy

iii) az i) pont hatálya alá nem tartozó építési tevékenységkörben az építmény legalább 50%-át érintő, alaprajzi elrendezést megváltoztató építési tevékenység.)

 

c) A desztináció kínálatához, arculatához illeszkedő ajándéktárgyak kereskedelméhez szükséges helyi jelentőségű infrastruktúra (pl. bolthelyiség), vendéglátó egységek kialakítása (pl.: kávézó, étterem, büfé helyiség stb.) kialakítása, fejlesztése. A szolgáltató létesítmények berendezését, üzemeltetését vállalkozó bevonásával szükséges biztosítani.

 

d) Fogyatékos emberek fogadása érdekében a fogyatékosság típusához igazodó sajátos igényeknek megfelelő szolgáltatások kialakítása.

 

e) Az egyes településeken található turisztikai attrakciók közvetlen környezetének akadálymentesítése (az elszámolható költség maximum 10%-áig).

 

D/ Különösen nem támogatható tevékenységek

a) Külpiaci marketing – a jelzett kivételektől eltekintve;

 

b) Papír alapú marketing eszközök készítése, kivéve a desztináció szolgáltatásait bemutató térképeket és az éves rendezvénynaptárokat;

 

c) Reprezentációs, szóró-ajándékok beszerzése;

 

d) Új épületek létrehozása (kizárólag meglévő épületek átalakítása, felújítása, bővítése, funkcióváltása támogatható);

 

e) Járművek beszerzése (ideértve a kerékpárokat, segway-eket, csónakokat, gépjárműveket);

 

f) Gépjármű bérlése;

 

g) Szolgáltató tevékenység árualapjának beszerzése (pl. ajándéktárgyak);

 

h) Kulturális intézmények pl. színház éves programja, ill. abban szereplő rendezvények, sportrendezvények;

 

i) Rendezvények, kivéve a helyi szervezetek esetében a garantált programokat, és a kötelező nyilvánossághoz kapcsolódó rendezvényeket;

 

j) Új turisztikai attrakció kialakítása, kivéve a 3.1 pontban felsorolt tevékenységeket;

 

k) Olyan termékfejlesztés, melynek folyamatos működtetését a TDM szervezet nem tudja biztosítani;

 

l) Továbbá, nem nyújtható támogatás olyan támogatási kérelem részére, amely GINOP 7, TOP vagy VP forrásból támogatható tevékenységhez kér támogatást, így (nem taxatív felsorolás):

- TOP 1.2.1 és 6.1.4 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés;

 

m) Turisztikai vásári részvétel helyi TDM szervezetek esetében.

 

Támogatást igénylők köre:

Jelen felhívás keretében az NGM Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztályának nyilvántartásában szereplő TDM szervezetek nyújthatnak be támogatási kérelmet:

 

  • Non-profit szervezetek (GFO kód: Egyéb egyesület 529; Nonprofit korlátolt felelősségű társaság 572).

 

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

Támogatás mértéke és összege:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő:

– helyi TDM szervezetek esetén minimum 10, maximum 20 millió Ft,

– kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek valamint térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 65 millió Ft,

– a támogatási kérelem beadását megelőző egy éven belül regisztrált helyi TDM szervezettel megalakuló vagy bővülő térségi TDM szervezetek esetén minimum 30, maximum 85 millió Ft.

 

A támogatás maximális mértéke a támogatási kérelmet benyújtó szervezet típusától függően eltérő:

– helyi és kiemelt jelentőségű helyi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 75%-a,

– térségi TDM szervezetek esetén az összes elszámolható költség 85%-a.

 

Támogatási kérelem benyújtása:

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. január 4-től 2018. január 4-ig folyamatosan lehetséges. A támogatási kérelmek elbírálása szakaszosan történik úgy, hogy az értékelések kezdő dátumai az adott napig beérkezett támogatási kérelmek esetén az alábbi időpontok:

2016.02.23.; 2016.03.31.; 2016.08.23.; 2016.11.23.; 2017.02.23.; 2017.05.23.; 2017.08.23.; 2018.01.04.