-
    

GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KAMARAI REGISZTRÁCIÓJA

2014. február 6.

 

A befizetés történhet átutalással az alábbi bankszámlaszámra:

 

CIB Bank Zrt. 10700237-02051404-52000001

 

Az összeg (5000 Ft) átutalásánál a közlemény rovatba feltétlenül kérjük feltüntetni a vállalkozás adószámát és a ’kamarai hozzájárulás’ szöveget.

 

vagy személyesen a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara ügyfélszolgálatán

 

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 3. emelet

 

Ügyfélfogadási idő: Hétfőtől-csütörtökig: 8.00-12.00 és 13.00-16.00  Pénteken: 8.00-12.00

 

 

KERESÉS A REGISZTRÁLT CÉGEK KÖZÖTT

 

 

Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot, amely tartalmazza a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény módosítását.
 
A módosítás három lényeges változást tartalmaz:
 

 

2012. január 1-től életbelépő új rendelkezések alapján a gazdálkodó szervezetek kötelesek

 

- kamarai nyilvántartásba vételüket kezdeményezni,

 

- a kamarai közfeladatok ellátásához évente 5.000,- Ft kamarai hozzájárulást fizetni (a hozzájárulás összege önkéntes kamarai tagok esetén levonható a tagdíjból),

 

- a Kamara pedig köteles részükre a törvényben meghatározott szolgáltatásokat (tanácsadás gazdasági, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdésekben; üzleti partnerkeresés és pályázatfigyelés) térítésmentesen nyújtani.

 

 

 

A törvénymódosítás nem érinti az agráriumot, vagyis a fő tevékenységként mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozásokra, a mezőgazdasági termelőkre és az agrárkamarákra nem terjed ki a hatálya.

 

 

 

 A bejelentés módja

 

 

A gazdálkodó szervezetek regisztrációjának leghatékonyabb módja az Internetes regisztráció.

Ennek főbb lépései:

1)     A program elindításához erre a szövegre kell kattintani 

2)     A kötelezően kitöltendő adatok beírása

3)     Az önkéntesen megadható adatok esetleges kitöltése

 

4)     Az utolsó oldalon a „A beküldendő regisztrációs lap letöltése” –re kattintva a kitöltött adatlap letöltése (PDF formátum)

 

5)     Nyomtatás a megjelenő PDF-ből a saját számítógépén

 

6)     Cégszerű aláírás

 

7)     A nyomtatvány beküldése az adatlapon megjelenő kamarának a következő módok egyikén:

 

a)      postai úton

 

b)     az aláírt adatlap lapolvasása után e-mail mellékletként

 

c)      telefax készüléken

 

8)     El kell utalnia az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást az adatlapon megjelenő számlaszámra


Az utalás közleményébe be kell írnia az adószámát és a „kamarai hozzájárulás” szöveget.

Kérjük, hogy valós adatokkal töltse ki azelérhetőségi adatok, illetve a kapcsolattartó E-mail címét, mert ezen értesítjük önt az eredményről, illetve a későbbi online adatmódosításhoz is ezek az adatok szükségesek.

Néhány jó tanács a program használatához:

  • A mezők egy részét a program formailag és tartalmilag ellenőrzi. Ha hibásnak találja, pirossal kiírja a hibát, és meg is jelöli a hibás adatot.
  • Az ablakok előtt levő kék „i” betű fölé húzva az egeret az adott adat kitöltésével kapcsolatos információkat tudhatjuk meg.
  • Amennyiben valamilyen okból nem sikerül az on-line regisztráció, akkor töltse le a kinyomtatható és kézzel kitölthető űrlapunkat az oldal aljáról.

Az adatlap kötelező és önkéntesen megadható adatokból áll, a nem kötelező jelleggel megadható adatok közlése a regisztrációs szám kiadását nem befolyásolja, de a közölt adatok valódiságáért az adatközlő felel. Az adatlap kitöltését szintén a honlapokon elérhető kitöltési útmutató segíti.

 

 

 

A benyújtott nyilvántartásba vételi kérelmek csak az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulásnak a területi kereskedelmi és iparkamara erre a célra elkülönített bankszámláján történő jóváírást követően teljesíthetők.

 

A banki átutalás mellett (CIB Bank Zrt. 10700237-02051404-52000001 lehetőség van az ügyfélszolgálatokon történő készpénz-befizetésre is, a „sárga postai csekken” a hozzájárulásokat nem áll módunkban fogadni.

 

 

 

A kérelmező a nyilvántartásba vételről e-mail cím birtokában a területi kereskedelmi és iparkamarától elektronikus értesítést kap, amely tartalmazza a vállalkozás kamarai regisztrációs számát, valamint azt, hogy az 5.000,- Ft-os kamarai hozzájárulást is megfizette. A hozzájárulásról számla nem készül, az a banki bizonylat, illetve befizetési pénztárbizonylat alapján elszámolható.

 

 

 

A vállalkozások kamarai nyilvántartása legkésőbb 2012. június 1-től nyilvános, az az interneten, az MKIK és a területi kereskedelmi és iparkamarák honlapjáról szabadon elérhető.

 

 

 

További kérdés esetén forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a 74/411-661-es telefonszámon, vagy a kamara@tmkik.hu e-mail címre küldött elektronikus levél útján.

 

 

 

 

Megnevezés

Van regisztrációs kötelezettség

Nincs regisztrációs kötelezettség

1.

Agrárium, azaz a fő tevékenységként mezőgazdasági és/vagy erdőgazdasági tevékeny-séget folytató vállalkozások, mezőgazdasági őstermelők, agrár-kamarák

 

X

2.

Adószámmal rendelkező, például ingatlan-bérbeadási tevékenységet folytató magánszemélyek

 

X

3.

Egyesületek

 

X

4.

Alapítványok

 

X

5.

Lakásszövetkezetek

 

X

6.

Nonprofit korlátolt felelősségű társaságok

X

 

7.

Szövetkezetek (kivétel lákásszövetkezet)

X

 

9.

Az 1. pontban meghatározottakon kívül minden egyéni vállalkozó, társas vállalkozás, egyéni cég (függetlenül attól, hogy melyik szakmai kamarának a tagja)

X

 

10.

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről  szóló 2009. évi CXV. törvény hatálya alá nem tartozó  magán-állatorvosi, ügyvédi, egyéni szabadalmi ügyvivői, közjegyzői és önálló bírósági végrehajtói tevékenységet végzők

 

X

 

 

 

Lényeges momentumok:
 
- A kamarai tagság továbbra is önkéntes marad, így a vállalkozások a nyilvántartásba vételükkel nem válnak kamarai taggá.
 
- A jelenlegi kamarai tagok számára a regisztráció nem automatikus.
 

- A törvény hatálybalépését követően létrejövő egyéni és társas vállalkozások a bejegyzésüket követő 5 napon belül, a már működő vállalkozások pedig a hatálybalépést követő 60 napon belül, legkésőbb 2012. március 1-ig kötelesek a székhely szerinti területi kereskedelmi és iparkamaránál a nyilvántartásba vételüket kezdeményezni.

 

- Annak az egyéni vállalkozónak, aki 2012. január 1-én már szüneteltette a tevékenységét, a regisztrációs kötelezettsége az újbóli tevékenységmegkezdést követő 5 napon belül keletkezik. Ha 2012. január 1-ét követően kezdi meg a szüneteltetést, akkor már 2012. évre vonatkozóan van regisztrációs kötelezettsége, amely szüneteltetés ha áthúzódik 2013-ra, vagy későbbre, akkor értelemszerűen, az újbóli tevékenységkezdést követően 5 napon belül kell regisztrálnia.

 

- Minden vállalkozásnak a székhelye szerinti kamaránál kell regisztráltatnia magát. Ez azt jelenti, hogy például a budapesti székhelyű vállalkozás a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarához nyújtja be regisztrációs kérelmét, függetlenül attól, hol vannak telephelyei, és melyik területi kamarának a tagja. A hozzájárulási díj szintén a székhely szerinti kamarának fizetendő, a tagdíjból való levonása azonban már annál a kamaránál történik meg, amelynek a tagja.

 

 

 


 

Köszönjük, hogy regisztrációjával hozzájárul ahhoz, hogy olyan kamarai nyilvántartás jöhessen létre, amely szándékaink szerint javítja az üzleti forgalom biztonságát, a vállalkozások és a kormányzat számára egyaránt hasznosítható információkkal tud szolgálni.